Rekonstrukce brownfieldu

Firma Josef Andrášek zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014867
„Rekonstrukce brownfieldu – Josef Andrášek“.
Obsahem předkládaného projektu je rekonstrukce nevyužívané, zanedbané a technicky nevhodné nemovitosti, která je registrovaná v Národní databázi brownfieldů jako Brownfield. Objekt, který je předmětem projektu, není v současnosti využíván, je zanedbaný a pro činnost uživatele nemovitosti jej lze využít pouze za podmínky realizace projektu kompletní rekonstrukce.
Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

https://truhlarstviandrasek.cz/wp-content/uploads/2024/01/publicita.jpg

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.

https://truhlarstviandrasek.cz/wp-content/uploads/2024/01/brownfield-pred.jpg
https://truhlarstviandrasek.cz/wp-content/uploads/2024/01/brownfield-po.jpg