Rekonstrukce brownfieldu

1. 2. 2007

Firma Josef Andrášek zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014867
„Rekonstrukce brownfieldu – Josef Andrášek“.
Obsahem předkládaného projektu je rekonstrukce nevyužívané, zanedbané a technicky nevhodné nemovitosti, která je registrovaná v Národní databázi brownfieldů jako Brownfield. Objekt, který je předmětem projektu, není v současnosti využíván, je zanedbaný a pro činnost uživatele nemovitosti jej lze využít pouze za podmínky realizace projektu kompletní rekonstrukce.
Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

 

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.