Novinky

Firma Josef Andrášek zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014867 „Rekonstrukce brownfieldu – Josef Andrášek“. Obsahem předkládaného projektu je rekonstrukce nevyužívané, zanedbané a technicky nevhodné nemovitosti, která je registrovaná v Národní databázi brownfieldů jako Brownfield. Objekt, který je předmětem projektu, není v současnosti využíván, je zanedbaný a pro činnost uživatele nemovitosti jej lze využít pouze za podmínky...